...

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    







ADS


کارنامه سلامت
 
کارنامه سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید – سازمان امور دانشجویان وزارت علوم
https://portal.saorg.ir/physicalhealth/
Translate this page
شما شرایط مشاهده این فرم را ندارید جهت دریافت شرایط ثبت فرایند مربوط کلیک نمایید. آخرین خبرها. اطلاعیه در خصوص فراموشی نام کاربری و رمز عبور سامانه 2018/04/24; اطلاعیه شماره ۱: در خصوص میهمانی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی 2018/04/17; معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان : رسالت دانشگاه …
راهنمای تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی جدید – سازمان امور …
https://portal.saorg.ir/process-completion-notifications/?lang=en
Translate this page
راهنمای تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی جدید. جهت تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان، ابتدا نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمایید. بعد از ورود کد تاییدیه ایمیل و پیامک، نیازی به تکمیل ثبت نام نیست و از منوی بالای صفحه، با انتخاب گزینه های “کارنامه سلامت جسم“ و “کارنامه سلامت روان“ نسبت به تکمیل فرمها و در نهایت …
سامانه کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید – پرتال اطلاع رسانی ثبت نام …
reg.bonabu.ac.ir/…/سامانه-کارنامه-سلامت-دانشجویان-ورودی-جدید.htm…
Translate this page
مرکزمشاوره وبهداشت ودرمان ضمن تبریک به دانشجویان جدیدالورود۹۶ به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که با توجه به آدرسهای ذیل قبل از مراجعه حضوری به دانشگاه نسبت به پرکردن پرسشنامه های ذیل اقدام نماییدو خروجی چاپ شده از اطلاعات سلامت روان و جسم خود را به مرکز مشاوره و مرکز بهداشت و درمان مستقر درستاد استقبال دانشگاه ارائه نمایند …
کارنامه سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی جدید – وزارت علوم
https://www.msrt.ir/…/کارنامه-سلامت-جسم-و-روان-دانشجویان-ورودی-…
Translate this page
عنوان, کارنامه سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی جدید. دسته بندی, خدمات دانشجویان. ار‌ائه دهنده, سازمان امور دانشجویان. نوع ار‌ائه, الکترونیکی. آدرس وب سایت, https://portal.saorg.ir/. مخاطبین, کلیه دانشجویان ورودی جدید دانشگاهها و موسسات آموزش عالی. شناسنامه خدمت, دانلود. توضیحات. تکمیل و تحلیل کارنامه سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی …
[PDF]کارنامه سلامت جسم
student.isuw.ac.ir/…/Karname-Salamate-Jesm-96-97-Nahayee(2).pd…
Translate this page
ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ را در داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﻬﺪ ﻋﻠﻢ و اﻧﺪﻳﺸﻪ. ،. ﮔﺮاﻣﻲ ﻣﻲ. دارﻳﻢ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﺣﺎﺿﺮ. ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل. ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ. ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎوره و ﺳﻼﻣﺖ،. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ. ﺳﻼﻣﺖ. ﺗﻤﺎﻣﻲ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وزارت. ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨĤوري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ. ه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﻬﺪات ﺣﺮﻓﻪ. اي. ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎدر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ. ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ. ﺑﻮدن. ﭘﺎﺳﺦ. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﻛﺎﻣﻞ. رﻋﺎﻳﺖ. ﻣﻲ. ﮔﺮدد و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. ﺻﺮﻓﺎً. ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ.

 







NS