...

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


درس شانزدهم فارسي نوشتاري ششم
 
6shom-iran – فارسی (نوشتاری) : درس 16 کتاب خوانی (ششم ابتدایی …
6shom-iran.blogfa.com/post/122
Translate this page
فارسی (نوشتاری) : درس 16 کتاب خوانی (ششم ابتدایی) Sixth Grade. درس 15 کتاب خوانی. فعالیت های درس صفحه 87. 1- معنی هر یک از کلمه های زیر را بنویسید و با هر یک ، جمله بسازید. عبرت ( پند گرفتن ) : ما با خواندن تاریخ ، عبرت می گیریم. مُلک ( قلمرو ) : مُلک ایران زمین وسیع و پهناور است. مَلَک ( فرشته ) : جبرئیل مَلَک مقرّب خداست.
پاورپوینت های فصل آداب مطالعه از کلاس ششم دبستان – کانون فرهنگی آموزش
www.kanoon.ir › ششم دبستان › فارسی ششم دبستان
مشاهده و دانلود پاورپوینت درسی از فصل آداب مطالعه از گروه ششم دبستان.
فارسی ششم دبستان – انتشارات فاطمی
www.fatemi.ir/Details.aspx?bookid=4684
Translate this page
با توجه به ساختار دو کتاب فارسي ششم دبستان، طراحی کتاب کار باید به گونه ای باشد تا مجموعه اهداف ذکر شده در مقدمه ي کتاب ها ی درسی را پوشش دهد و نيز بتواند ضعف ها و … در کتاب نوشتاري ششم دبستان با مجموعه تمرين هايي روبه رو مي شويم که به نسبت کتاب فارسي اول راهنمايي سابق، حجم قابل توجهي دارند و معلمان و دانش آموزان …
[PDF]ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن
chap.sch.ir/sites/default/files/books/91-92/4/001-062-C34-1.pdf
Translate this page
دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ اﺑﺘﺪاﻳﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن (ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری) ٣٤/١ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب: دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪون اﮐﺒﺮی ﺷِﻠﺪَره، دﮐﺘﺮ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ اﻳﺮان زاده، ﻧﺎزﻳﻼ ﺑﻬﺮوان، دﮐﺘﺮ ﻓﺮدوس ﺣﺎﺟﻴﺎن، ﻣﺆﻟّﻔﺎن: دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ذواﻟﻔﻘﺎری، ﻣﺮﺟﺎن ﺳﺠﻮدی، دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤّﺪرﺿﺎ ﺳﻨﮕﺮی، دﮐﺘﺮﺣﺴﻴﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮرﻣﻘﺪّم،. دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ وﻓﺎﻳﯽ وراﺣﻠﻪ ﻣﺤﻤّﺪی، ﻣﻬﺘﺎب ﻣﻴﺮاﻳﯽ آﺷﺘﻴﺎﻧﯽ، دﮐﺘﺮﺳﻠﻴﻢ ﻧﻴﺴﺎری. اداره ی ﮐﻞّ ﭼﺎپ و …
فارسی (مهارت های نوشتاری)ششم دبستان | پایگاه کتاب های درسی، اداره کل …
chap.sch.ir/books/2172
Translate this page
فارسی (مهارت های نوشتاری)ششم دبستان. تاریخ ارسال 1393/04/03. کد کتاب: 34/1. دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی›پایه ششم. سال تحصیلی: 93-94. فایل بخش های کتاب: …

 NS